top of page
Stopper Opening.jpg
** 画像をクリックすると拡大します
Add 1.4.jpg
Add 1.2.jpeg
PSTP-04.1.jpg
New logo.png

PSTP-01

C 10 - DKN 7 - DKT 4 - ⌀ 1

PSTP-02.1

Góc nhìn 2

mask stopper 2.jpeg
New logo.png
Mask stopper 1.jpeg
New logo.png

PSTP-02.2

22*8MM

PSTP-04.jpg
New logo.png

PSTP-03 - màu trong

C 10 - DKN 7 - DKT 4 - ⌀ 1

PSTP-05.jpg
New logo.png

PSTP-03 - màu đen

C 10 - DKN 7 - DKT 4 - ⌀ 1

R1.6.jpg

PSTP-04

22 x 8mm

R1.7.jpg
R1.8.jpg

PSTP-05

D30xR15x DKT 5

PSTP-07

PSTP-08

PSTP-09

C 30 - D 8 - R 15 - ⌀ 5

C 25 - D 6 - R 12 - ⌀ 8

C 22 - D 6 - R 12 - ⌀ 6

D20x R13x DKT 3

R1.9.jpg

PSTP-10

C 20 - R 10 - D 6 - ⌀ 6

R2.4.jpg

PSTP-14

C 28 - DK 10 - ⌀ 6

R2.8.jpg

PSTP-18

C 23 - R 18 - D 5 - ⌀ 5

R3.3.jpg

PSTP-22

C 18 - R 8 - D 6 - ⌀ 4

R3.7.jpg

PSTP-26

C 15 - R 18 - D 8 - ⌀ 3

R2.1.jpg

PSTP-11

C 25 - R 14 - D 10 - ⌀ 6

R2.5.jpg

PSTP-15

C 25 - C 12 - ⌀ 6

R2.2.jpg
R2.3.jpg

PSTP-12

PSTP-13

C 20 - R 10 - D 8 - ⌀ 6

C 25 - DK 12 - ⌀ 6

R2.6.jpg
PSTP-17.jpg

PSTP-16

PSTP-17

C 20 - DK 8 - ⌀ 6

C20 - DK8 - ⌀ 4

R2.9.jpg
R3.1.jpg
R3.2.jpg

PSTP-19

C 30 - R 10 - D 44 - ⌀ 6

PSTP-20

PSTP-21

C 16 - DK 6- ⌀ 3

C 16 - C 9 - ⌀ 4

R3.4.jpg
R3.5.jpg
R3.6.jpg

PSTP-23

C 20 - R 10 - D 8 - ⌀ 6

PSTP-24

PSTP-25

C 20 - R 23 - D 8- ⌀ 5

C 16 - R 18 - D 8 - ⌀ 4

R3.8.jpg

PSTP-27

C 15 - R 18 - D 6 - ⌀ 3

R4.1.jpg
R4.2.jpg

PSTP-28

PSTP-29

C 22 - R 18 - D 18- ⌀ 5

C 15 - DK 17 - ⌀ 5

C 12 - DK 14 - ⌀ 5

R4.3.jpg
R4.4.jpg
R4.5.jpg
R4.6.jpg

PSTP-30

C 15 - DK 13 - ⌀ 3

PSTP-31

C 12 - R 18 - D 8 - ⌀ 4

R4.7.jpg

PSTP-32

PSTP-33

C 6 - R 13 - D 6- ⌀ 3

C 15 - R 18 - D 8 - ⌀ 3

2R1.1.jpg
2R1.2.jpg

PSTP-34

C 15 - R 10 - ⌀ 6

PSTP-35

T 40 X 22 - N 48 X 35 - D4

PSTP-36.1

T 30 X 20 - N 38 X 28 - ⌀5

2R1.3.jpg

PSTP-36

T 20 X 15 - N 28 X 25 - D 3-5

2R1.7.jpg

PSTP-40

T 15 X 11 - N 23 X 18 - B 3

2R1.4.jpg

PSTP-37

T 25 X 15 - N 32 X 22 - ⌀ 4

2R1.8.jpg

PSTP-41

T 38 X 8 - N 45 X 20 - B 5

2R1.5.jpg

PSTP-38

T 20 X 12 - N 27 X 18 - ⌀ 3

2R1.9.jpg

PSTP-42

T 23 X 18 - N 30 X 20 - B 4

2R1.6.jpg

PSTP-39

T 25 X 15 - N 38 X 25 - B 4

2R1.10.jpg

PSTP-43

T 25 X 6 - N 31 X 15 - B 4

2R1.11.jpg

PSTP-44

T 25 X 7 - N 32 X 16 - B 5

2R1.12.jpg
3R1.1.jpg
3R1.2.jpg

PSTP-45

PSTP-46

PSTP-47

D 17 - R 15

T 32 - N 42 - ⌀ 5

D 20 - R 15

3R1.3.jpg

PSTP-48

D 18 - R 10

3R1.7.jpg

PSTP-52

C 23 - R 15

3R1.4.jpg
3R1.5.jpg
3R1.6.jpg

PSTP-49

PSTP-50

PSTP-51

D 18 - R 12

D 13 - R 8

D 15 - R 8

3R1.8.jpg

PSTP-53

C 20 - R 12

3R2.1.jpg

PSTP-54

R 20 - C 12 - KHE 2

3R2.2.jpg

PSTP-55

C 10 - DK 8 - ⌀ 2

3R2.3.jpg

PSTP-56

C 17 - DK 4

3R2.6.jpg

PSTP-60

C 6 - DKN 7 - DKT 4

3R2.4.jpg

PSTP-57

C 17 - DK 3

3R2.5.jpg

PSTP-58

C 6 - DKN 8 - DKT 3

38.jpeg

PSTP-58.2

Góc nhìn khác

3R2.7.jpg
3R2.8.jpg
3R3.1.jpg

PSTP-61

25 MM

PSTP-62

N 50 - C 38

PSTP-63

C 38 - R 20

PSTP-64.jpg

PSTP-64

C38x N20mm

3R3.5.jpg

PSTP-68

C 21 - R 32

3R3.2.jpg
3R3.3.jpg

PSTP-65

PSTP-66

C 22 - R 25

C 45 - R 28

3R3.4.jpg

PSTP-67

C 32 - R 14

3R3.6.jpg

PSTP-69

C 25 - R 17 X 2

30.jpg

D 15 - ⌀ 4

PSTP-70

42.jpeg

PSTP-71

Add 1.jpg
R1.1.jpg

PSTP-72

PSTP-73

C 27 - DK 10 - ⌀ 4

D 12 - ⌀ 4

R1.2.jpg

PSTP-74

C 25 - DK 10 - ⌀ 6

R1.3.jpg
R1.4.jpg
R1.5.jpg

PSTP-75

PSTP-76

C 15 - DK 6 - ⌀ 4

C 20 - DK 8 - ⌀ 5

PSTP-78

C 25 - D 8 - R 15 - ⌀ 8

PSTP-78.jpg

PSTP-79

25 mm

PSTP-79.jpg

PSTP-80

20 mm

PSTP-83 new.jpg

PSTP-83

C15mm, DKL 9mm, DKN 5mm

Stopper brand new 1.jpg
PSTP-82 new.jpg

PSTP-81

C 25 - DK 10 -  ⌀ 4

C 20 - DK 8 -  ⌀ 3

PSTP-82

C12mm, DKL 8mm, DKN 4mm

PSTP-84.jpg
PSTP-85.jpg

PSTP-84

D40mm, R 30mm

PSTP-85

L95 x H60 mm

PSTP-86.jpg

PSTP-86

L145 x H38 mm

CHẶN NHỰA: Chận đầu dây là một trong những sản phẩm được Đông Nam IK đầu tư rất nhiều mẫu mã. Chận nhựa với kích thước và lỗ xỏ dây đa dạng, khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu mã phù hợp với kích cỡ dây luồn cho thời trang của mình. Lo xo chặn bên trong thông thường sản phẩm sử dụng chất liệu sắt. Nhưng trong trường hợp sản phẩm cần không reo khi qua máy dò kim loại, lo xo sẽ được thay bằng chất liệu bằng đồng.

キーワード

#Chặn nhựa #Plastic stopper #Nút chặn #Chốt chặn #Nút chặn khẩu trang #Face mask stopper #Chặn nhựa các loại #Chặn nhựa đàn hồi #Chuông chặn #Chặn nhựa lò xo #Chặn nhựa trong #Clear stopper #Phụ liệu may #Garment accessories #ストッパー #プラスチックストッパー #コート #うわぎ #ジャケット #ズボン #スカート #セーター #ハンドバッグ #バッグパック #ガーメントアクセサリー #ベトナム製 #織物産業 #마개 #코트 #외투 #재킷 #가방 팩 #핸드백 #의류 액세서리 #베트남 산 #섬유 산업

bottom of page