top of page
Springs Opening.jpg
** 画像をクリックすると拡大します
LXO-01.jpg

LXO-01

LXO-02.jpg

LXO-02

LXO-03.jpg

LXO-03

LXO-04.jpg

LXO-04

LXO-05.jpg

LXO-05

LXO-03.jpg

LXO-06

LXO-09.jpg
LXO-06.jpg

LXO-07

LXO-08.jpg

LXO-08

LXO-10.jpg

LXO-09

LXO-10

LXO-11.jpg

LXO-11

LXO-12.jpg

LXO-12

LXO-13.jpg

LXO-13

LXO-14.jpg

LXO-14

LXO-15.jpg

LXO-15

LXO-16.jpg

LXO-16

2.1.jpg

LXO-18

2.3.jpg
2.4.jpg

LXO-20

LXO-21

LXO-25.jpg
LXO-17.jpg
2.2.jpg

LXO-17

2.5.jpg

LXO-19

LXO-22

LXO-22.jpg
LXO-24.jpg

LXO-23

LXO-24

3X11 mm

LXO-25

⌀2.5 200x20mm

LXO-26.jpg

LXO-26

⌀0.3 3*12mm

LÒ XO (METAL SPRING): Lò xo kim loại được sản xuất trên máy mới, hiện đại. Lò xo có độ đàn hồi tốt, chất lượng đều và đồng bộ. Tốc độ ra hàng nhanh. Điểm mạnh của Đông Nam IK vẫn là thực hiện theo các kiểu dáng khách hàng yêu cầu.

キーワード

#Lò xo #Springs #lò xo kim loại #lò xo sắt #lựa chọn màu xi #metal plate springs #elastic springs #lò xo xoắn #lò xo lá #lò xo đàn hồi #Phụ liệu may #Garment accessories #ばね #織物産業 #ベトナム製 #ガーメントアクセサリー #탄성 스프링 #의류 액세서리 #베트남 산 #섬유 산업

bottom of page