top of page
Plastic Clip Opening.jpg
** 画像をクリックすると拡大します
CLP-27.jpg

CLP-27

40mm

1850 PCS/KG

CLIP-28.jpg

CLP-28

38x8 mm

~2.000pcs/kg

CLIP-26.jpg

CLP-26

50mm

1200 PCS/KG

CLIP-25.jpg

CLP-25

45mm

4100 PCS/KG

CLIP-24.jpg

CLP-24

35mm

4100 PCS/KG

CLIP-23.jpg

CLP-23

25mm

4100 PCS/KG

CLIP-22.jpg

CLP-22

D38 x C18mm

3800 PCS/KG

CLIP-21.jpg

CLP-21

T45mm, N50mm

1200 PCS/KG

CLP-01.jpg
CLP-02.jpg
CLP-03.jpg

CLP-01

40mm

1900 PCS/KG

CLP-02

45mm

1350 PCS/KG

CLP-03

38mm

2700 PCS/KG

CLP-04.jpg

CLP-04

45mm

1350 PCS/KG

CLP-05.jpg

CLP-05

38mm

2100 PCS/KG

CLIP-06.jpg

CLP-06

38mm

2100 PCS/KG

CLP-07.jpg

CLP-07

40mm

2300 PCS/KG

CLP-10.jpg

CLP-10

38mm

38mm

2300 PCS/KG

CLP-08.jpg

CLP-08

40mm

1900 PCS/KG

CLP-11.jpg

CLP-11

38mm

4000 PCS/KG

CLP-09.jpg

CLP-09

35mm

3200 PCS/KG

CLP-12.jpg

CLP-12

38mm

2300 PCS/KG

CLP-13.jpg

CLP-13

35mm

1800 PCS/KG

CLP-16.jpg

CLP-16

40mm

1800 PCS/KG

CLIP-19.jpg

CLP-19

45mm

1300 PCS/KG

CLP-14.jpg

CLP-14

33 X 20mm

1100 PCS/KG

CLP-17.jpg

CLP-17

35 X 20mm

1050 PCS/KG

CLP-20.jpg

CLP-20

CLP-15.jpg

CLP-15

25x25mm

1.200 PCS/KG

CLP-18.jpg

CLP-18

35 X 18mm

1700 PCS/KG

CONNECTOR-01.jpg

CONNECTOR-01

25 X 25mm

2500 PCS/KG

CONNECTOR-02.jpg

CONNECTOR-02

PSR-01.jpg

PSR-01

PSR-02.jpg

PSR-02

KẸP NHỰA: Phụ liệu đóng gói không thể thiếu phần kẹp nhựa.  Với hơn 20 mẫu kẹp nhựa được dùng phổ biến sẽ đem lại cho quý khách nhiều lựa chọn. Kẹp nhựa kiểu dáng đa dạng, thời gian giao hàng nhanh chóng chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng.

キーワード

#Kẹp nhựa #Plastic clip #Kẹp nhựa trắng trong #White plastic clip #Phụ liệu may #Garment accessories #プラスチッククリップ #ナイロンタグアタッチメント #ガーメントアクセサリー #ベトナム製 #織物産業 #플라스틱 클립 #포장 #의류 액세서리 #베트남 산 #섬유 산업

bottom of page